【EKDV-571】早上醒来发现一个陌生的女人 皆月光(皆月ひかる)作品新番车牌

【EKDV-571】早上醒来发现一个陌生的女人 皆月光(皆月ひかる)作品新番车牌

发明莲出淤泥而无浊气沾染。又治酒客肺胃湿热,声音不清,及腹中热积蛊毒。

内容:甘温无毒。其起阴痿,益精气,强志,生子,即《别录》之益精气,强阴道,交精不倦,亦能止精,若合符节。

即炎帝之尝药,不过详气、味、形、色,安有味甘色赤,形质滋腴之物,性寒之理。故用烧烟治产后血晕,熏之即苏。

 虎头骨,治头风药中浸酒服。惟钱氏必胜膏治痘疮黑陷及出不快,或触秽气黑陷,方用牛李熬膏,桃胶汤化皂子大一丸;如人行十里再进一丸,其疮自然红活。

磨砺之末生蜜调涂治诸铁杂物入肉。 得冰片入心经也。

《本经》治心腹寒热洗洗,亦是积血所致。今夫病之寒热,有表里之分焉,有疑似之别焉,有浅深、主客之攸殊焉。

Leave a Reply